ESTUDI

Rumbau ofereix per totes les associades sales d’estudi amb estudi dirigit tots els dies assenyalats per a cada nivell. També tenen la possibilitat de participar en el projecte d’Estudi Intelligo.

ESPORT

L’esport és una activitat que contribueix en el procés formatiu donat que es desenvolupa l’estat físic i emocional.

VOLUNTARIAT

La solidaritat és un aspecte clau en la maduració de la persona: ajuda a comprendre els altres i impulsa a la generositat, al respecte i a l’autèntic sentit de justícia.

LLEURE EDUCATIU

A través d’aquestes activitats les associades no només gaudeixen del temps de lleure sinó que desenvolupen la capacitat d’expressió i la sensibilitat artística.

Més informació