Campus de tècniques d’estudi Intelligo

Campus de tècniques d’estudi Intelligo

Del 2 a 6 de Setembre Pineda ofereix un campus de tècniques d’estudi intelligo amb la col·laboració de les associacions Torxa i Rumbau per a les alumnes de 5è a 2on d’ESO.

Informació i condicions:

CALENDARI: del 2 a 6 de Setembre

CAL PORTAR:

·         Jornada matins: llibreta, estoig, deures estiu si no s’han acabat, llibre de lectura i dinar del divendres

·         Jornada sencera: llibreta, estoig, deures estiu si no s’han acabat, llibre de lectura, dinar i targeta de metro

FORMA DE PAGAMENT: ingrés a la compte corrent

ES32 0081 0055 4100 0186 7293 o  pagant en efectiu el primer dia

PREUS:


FORMA D’INSCRIPCIÓ: a través del formulari 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ: 23 d’agost.

Aquesta activitat està supeditada a un mínim de 18 alumnes, si no s’arribés a aquest mínim, s’anul·laria l’activitat. El dilluns 26 d’agost es confirmarà per escrit la realització o no del curs depenent del nombre d’inscrites.