Rumbau és una associació de promoció de la dona, impulsada per pares i mares que ofereix activitats amb valors i de lleure per a nenes i adolescents.
La missió de rumbau és acompanyar els pares a l’educació de les seves filles perquè cadascú desenvolupi els seus talents i que el dia de demà arribi a ser una dona activa, participativa i compromesa amb el seu entorn familiar, laboral i social.

L’orientació cristiana i les activitats de formació espiritual estan encomanades a la Prelatura de l’Opus Dei.

 

PROJECTE EDUCATIU

El projecte educatiu de Rumbau té com a finalitat la formació integral de les associades en col·laboració amb la família, complementant així la tasca educativa que realitzen principalment la família i l’escola. Tant en les activitats ordinàries com en les extraordinàries són de caire variat i es té un projecte personal de creixement humà i espiritual.
En totes elles es potencien valors com l’amistat, el companyerisme, el treball en equip, l’optimisme, la constància, la generositat, la fortalesa, l’agraïment, etc.

Els nostres pilars són:

[]

ESTUDI

Rumbau ofereix per totes les associades sales d’estudi amb estudi dirigit tots els dies assenyalats per a cada nivell. També tenen la possibilitat de participar en el projecte d’Estudi Intelligo.

ESPORT

L’esport és una activitat que contribueix en el procés formatiu donat que es desenvolupa l’estat físic i emocional.

LLEURE EDUCATIU

A través d’aquestes activitats les associades no només gaudeixen del temps de lleure sinó que desenvolupen la capacitat d’expressió i la sensibilitat artística.

SOLIDARITAT

La Solidaritat és un aspecte clau en la maduració de la persona: ajuda a comprendre els altres i impulsa a la generositat, al respecte i a l’autèntic sentit de justícia.

 

Les associades estan organitzades segons l’edat i els cursos en grups anomenats nivells. Les activitats es realitzen per nivells i cada nivell té uns dies de la setmana assignats per a les seves activitats.

 

Cada associada té una preceptora que, d’una manera periòdica, amb la col·laboració dels pares, l’ajuda a aprofitar tota la formació rebuda per tal que li serveixi per a la millora personal.

Per tal de proporcionar una bona atenció cada nivell disposa d’una encarregada que vetlla pel bon funcionament i la formació de les associades.

Els nivells són:

Nivell 1 : 5è i 6è de primària
Nivell 2: 1r i 2n d’ESO
Nivell 3: 3r , 4t d’ESO i Batxillerat