FAMÍLIES

Per a mares i famílies

A Rumbau les protagonistes són les famílies. Per aquest motiu, s’organitzen periodicament activitats amb elles, reunions i trobades com el festival de nadales, cinefórums i la calçotada, entre d’altres.

Comptem amb elles durant tot el curs per dur a terme les activitats; sense la seva ajuda, moltes d’elles no sortirien en davant.