La solidaritat és un aspecte clau en la maduració de la persona: ajuda a comprendre els altres i impulsa a la generositat, al respecte i a l’autèntic sentit de justícia. Amb les activitats de solidaritat tractem de donar suport en diferents centres d’acció social i d’ajudar famílies desfavorides.