Global Program

És un programa de desenvolupament de la personalitat a través de la diversió i l’aprenentatge en el temps de lleure.

Global Program té una clara orientació cap a les persones, una visió transcendent de la vida i de servei a la societat del nostre entorn de l’Hospitalet i el Baix Llobregat.

Aquest programa s’adapta al creixement de les noies amb tres etapes diferenciades: 

GLOBAL PROGRAM I: de 5è A 6è de primària. Es treballen les sis dimensions de la personalitat i té com a activitats estrella: l’estudi, l’esport (bàsquet i vòlei) i activitats de lleure educatiu. Almenys un cop al trimestre es realitza una acció solidària.

GLOBAL PROGRAM II: de 1r i 2n d’ESO. Es treballen les 8 intel·ligències múltiples i les activitats estrella són MasterHome, Intelligo, l’esport (basquet i voleibol). Les activitats del lleure ara es presenten com a projectes de durada un trimestre i tenen relació amb les diferents intel·ligències múltiples. En aquesta etapa realitzen almenys dues accions solidàries al trimestre.

GLOBAL PROGRAM III: de 3r d’ESO a 2n Batx. Es treballen els set hàbits dels adolescents altament efectius (de Sean Covey) i les activitats estrella són: LeaderCode i la Solidaritat. A més se segueix fomentant l’esport i l’estudi amb el projecte Intelligo. En aquesta etapa realitzen almenys una acció solidària al mes.

Els valors que promou GLOBAL PROGRAM són:

-Família, amistat, confiança, acollida.
-Atenció personalitzada, ajuda, acompanyament.
-Estudi, treball ben fet, aprenentatge.
-Formació, transcendència, servei.
-Optimisme, alegria, diversió.
-Creativitat, deportivitat i esforç.
-Transparència, llibertat i responsabilitat.

Rumbau confia la formació cristiana que ofereix a la Prelatura de l’Opus Dei, institució de l’Església catòlica fundada per Sant Josemaría Escrivá de Balaguer.