Global Program

Es un programa de desenvolupament de la personalitat en les seves dimensions a través de les activitats i en colaboració amb els pares

Social

Empatia, responsabilitat, compromís, relació grup, comunicació i relació, respecte a la diferència, confiança, cooperació, servei, compromís.

Volitiva

Aplicació dels coneixements, implicació, creativitat, innovació, desenvolupar habilitat comunicativa, sentit comú.

Corporal

Fortalesa, agilitat, resistència, despresa i habilitat, acceptació…

Espiritual

Descoberta de la transcendència, descobrir un Déu personal, el perdó, escala de valors.

Emocional

Reconèixer i expressar sentiments i emocions, coneixement propi, autoestima,  resistència a la frustració, superar pors, aprendre a estimar.

Intel·lectual

Obertura a l’aprenentatge, curiositat, interès per aprenentatges nous, escolta activa, crítica constructiva, raonament