Pares perduts, fills connectats

Pares perduts, fills connectats

Dissabte 17 de novembre passat, vam tenir el nostre primer cinefòrum del curs. Per a aquesta ocasió, vam tenir la sort de comptar amb la presència d’Anna Plans, presidenta de l’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, entitat que atorga els Premis Zapping.

La pel·lícula que vam veure, va ser Desconnexió d’Alex Rubin. Una pel·lícula molt forta, dramàtica, però real, sobre el que vivim diàriament davant del món digital. La xerrada que ens va donar l’Anna, titulava «Pares perduts, fills connectats».

Amb ella, vam anar veient, com estem immersos en aquest món digital, en el qual els pares hem aterrat i molts amb poc coneixement, fins al punt, que no només desconeixem l’ús de xarxes socials, mòbils, apps, sinó també el bon ús , ja que, fins i tot nosaltres, anem caient en errors tan greus com exposar la intimitat dels nostres fills en xarxes socials.

Hi ha moltes coses que desconeixem, com la importància de retardar l’ús de les pantalles en els nostres fills, ja que influeix en el seu desenvolupament cognitiu i més en nens menors de 2 anys. Si en el nostre temps, la televisió era la «mainadera» per excel·lència, ara l’hem reemplaçat per «la tauleta» o el Youtube Kids. Hem submergit des de la primerenca edat als nostres fills en aquest món que no ens sembla perjudicial fins que ens trobem amb casos de sextingciberbullying, nomofòbia, problemes en les relacions socials, pederàstia i altres perills.

De la xerrada, hem après que per poder formar els nostres fills, primer hem de formar-nos nosaltres. Crear una relació de confiança, negociar, però també imposar el que considerem que és innegociable i pel seu bé.

«Implicar-se«, aquesta és la paraula que ens ha deixat l’Anna, ja que certament, hem d’ajudar als nostres fills a triar el contingut adequat a la seva edat, a configurar la seva privacitat en els seus perfils de xarxes socials, recolzar-nos en les eines de control parental , però també, conèixer les seves «amistats digitals» i compartir els seus interessos, ajudar-los a formar el seu criteri pel que fa a tants influencers que surten diàriament a guanyar-se l’admiració dels nostres fills i la conducta no és la més apropiada ni els valors que transmeten.

És molt important que els escoltem i com ens deia l’Anna, la millor xarxa social per excel·lència, sempre serà la família.

Els pares hem entès que hem d’anar en sintonia amb el món digital, formar-nos i formar, hem de donar exemple i posar pautes clares i acords a l’edat dels nostres fills i donar-nos suport amb altres pares i educadors perquè en aquest món tan interconnectat , no perdem la connexió veritable, la que sempre funciona: la de persona a persona.

 


El pasado sábado 17 de noviembre, tuvimos nuestro primer cinefórum del curso. Para esta ocasión tuvimos la suerte de contar con la presencia de Anna Plans, presidenta de la Associació de Consumidors de Mitjans audiovisuals de Catalunya, entidad que otorga los Premios Zapping.

La película que vimos, fue Desconexión de Alex Rubin. Una película muy fuerte, dramática, pero real , acerca de lo que vivimos a diario frente al mundo digital. La charla que nos dio Anna, titulaba “ Padres perdidos, hijos conectados”.

Con ella, fuimos viendo, como estamos inmersos en este mundo digital , en el que los padres hemos aterrizado y muchos con poco conocimiento, a tal punto, que no sólo desconocemos el uso de redes sociales,móviles, apps, sino también el buen uso, ya que , incluso nosotros, vamos cayendo en errores tan graves como exponer la intimidad de nuestros hijos en redes sociales.

Hay muchas cosas que desconocemos, como la importancia de retrasar el uso de las pantallas en nuestros hijos, pues influye en su desarrollo cognitivo y más en niños menores de 2 años. Si en su tiempo, la televisión era la “niñera” por excelencia, ahora la hemos reemplazado por “ la tableta” o el Youtube Kids. Hemos sumergido desde temprana edad a nuestros hijos en este mundo que no nos parece dañino hasta que nos encontramos con casos de sexting, ciberbulling, nomofobia, problemas en las relaciones sociales, pederastia y otros peligros.

De la charla , hemos aprendido que para poder formar a nuestros hijos, primero debemos formarnos nosotros. Crear una relación de confianza , negociar , pero también imponer lo que consideremos que es innegociable y por su bien.

Implicarse” , esta es la palabra que nos ha dejado Anna, pues ciertamente, tenemos que ayudar a nuestros hijos a elegir el contenido adecuado a su edad, a configurar su privacidad en sus perfiles de redes sociales, apoyarnos en las herramientas de control parental, pero también, conocer sus “amistades digitales” y compartir sus intereses, ayudarles a formar su criterio en cuanto a tantos influencers que salen a diario a ganarse la admiración de nuestros hijos y cuya conducta no es la más apropiada ni los valores que trasmiten.

Es muy importante que los escuchemos y como nos decía Anna, la mejor red social por excelencia, siempre será la familia.

Los padres hemos entendido que tenemos que ir a la par con el mundo digital, formarnos y formar, tenemos que dar ejemplo y poner pautas claras y acordes a la edad de nuestros hijos y apoyarnos con otros padres y educadores para que en este mundo tan interconectado, no perdamos la conexión verdadera, aquella que siempre funciona: la de persona a persona.