Rumbau entre costures

Rumbau entre costures

En aquests dies, al club tot és moviment, anem assajant i donant els últims retocs per al gran dia esperat: El festival de Nadal.

Monitores organitzant els últims detalls del conte de Nadal, assajos, coreografies, decoració… un ambient terrible.

Però, hi ha una sala que de vegades passa desapercebuda dins del club, i no obstant això, en ella es fabriquen molts somnis i il·lusions i si, també es fa màgia … doncs d’allà surten els meravellosos vestuaris que les nenes i joves llueixen el dia del festival: És la sala de la costura.

Com no pot ser especial un lloc que porta més de 28 anys creant il·lusió amb tan sols uns retalls de roba? Com no pot ser màgic un lloc on crear té a veure amb alguna cosa més que el talent?, té a veure amb la generositat i entrega.

A la saleta, em trobo avui a dues senyores: Conchita i Maria Mas, que fent un parèntesi al seu treball han accedit a xerrar una mica amb mi i explicar a totes les famílies, com funciona aquest petit lloc:

Quants anys fa que elaboreu les disfresses dels festivals del Club?

Maria Mas: Jo porto 28 anys col·laborant, ja que totes les meves filles han vingut a Rumbau. Primer col·laborava amb la Marisa i quan ella va deixar el taller, em vaig fer càrrec jo.

D’on va sortir la idea d’elaborar vosaltres les disfresses?

Maria: Va sortir del club, al principi només tallàvem i eren coses senzilles, fins i tot amb paper o si havíem de fer faldilles iguals, ja que el preparàvem i l’hi donàvem a les mares perquè elles la cosissin a casa, però després vam veure que les mares cada vegada teníen menys temps per fer-ho, però al seu torn també les mares es posaven més exigents amb el vestuari i volien que sortís tot perfecte per al festival, amb la qual cosa, vam haver de involucrar-nos més.

D’on surt tot aquest material que es veu aquí?

Maria: Algunes coses són regals de persones que ens porten, altres coses es compren amb donacions de les cooperadores que és la seva forma d’aportar i ajudar. Intentem que al club no li costi diners ni a les nenes.

Vosaltres sou cosidores o modistes de professió?

Conchita: No. Ens agrada i anem fent el que podem, però no som professionals cap.

Maria: Algunes som mestres, hem treballat en col·legis, però com ens agrada i sabem alguna cosa, doncs ho fem.

Qui formeu l’equip? Com us distribuïu la feina?

Maria: Som la Carmen Padilla, la Carme Soler, la Conxita i jo. El treball el distribuïm segons la necessitat, però per exemple jo amb la Carmen, tallem i després la Conchita i la Carmen Soler, cusen a màquina, però també cal dir que moltes de les peces cal cosir-les mà, d’això s’encarrega la Conchita, que és molt detallista.

Com us sentiu quan el vestuari del festival es porta tants elogis?

Conchita: Doncs tenim molta satisfacció perquè hem acabat la feina.

Maria: Satisfetes, contentes. Unes vegades som més exigents i pensem que «podia haver quedat millor» i doncs, anem aprenent sobre la marxa. És un treball que està allà, que no es nota potser, però totes venim amb il·lusió de fer-ho i que surti bé.

Tot i que el Festival de Nadal, no és l’únic que demana el vostre treball, és potser el més entranyable. Vosaltres com ho viviu?

Maria: És molt emotiu, uneix molt a les famílies, és la tradició i ens agrada viure-ho. Per exemple, el meu marit i jo tenim nétes que no vénen a Rumbau sinó a un altre club, però, ens encanta venir al Festival de Nadal de Rumbau, com quan teníem les filles. El meu marit diu que a ell li ajuda a resar.

Conchita: A mi m’emociona molt, és molt entranyable i ho visc així.

Us dono les gràcies per haver-nos explicat sobre la vostra tasca en Rumbau

Maria: Aquí estem, som un grupet d’àvies i encara que hem intentat renovar el grup amb mares més joves, no ho hem aconseguit, entenem que per la feina pot ser difícil i moltes no saben cosir, però també creiem que si no saben, es pot aprendre, tot és posar interès.

Conchita: En la meva època a l’escola ens ensenyaven a cosir, i així apreníem.

Maria: jo vaig aprendre mirant a la senyora que venia a arreglar la roba a casa i sobre la marxa practicava i aprenia. Avui dia, aquestes coses no s’ensenyen i no entenc per què, ja que és una pena que una mateixa no sàpiga ni arreglar una vora. Però bé, aquí estem … amb molta feina i molta il·lusió.

I així deixo a la Maria Mas i la Conchita, amb les seves teles de colors, les seves fils i aquesta pau i alegria que transmeten en cada puntada.

———

 

Rumbau entre costuras

En estos días, en el club todo es algarabía, vamos ensayando y dando los últimos retoques para el gran día esperado: El festival de Navidad.

Monitoras organizando los últimos detalles del cuento de navidad, ensayos, coreografías, decoración….un ambiente tremendo.

Pero, hay una sala que a veces pasa desapercibida dentro del club, y sin embargo, en ella se fabrican muchos sueños e ilusiones y si, también se hace magia…pues de allí sale los maravillosos vestuarios que las niñas y jóvenes lucirán el día del festival: Es la sala de la costura.

¿ Cómo no puede ser especial un lugar que lleva más de 28 años creando ilusión con tan solo unos retazos de tela? ¿ Cómo no puede ser mágico un lugar donde crear tiene que ver con algo más que el talento?, tiene que ver con la generosidad y entrega.

En la salita, me encuentro hoy a dos señoras: Conchita y María Mas, que haciendo un paréntesis a su trabajo han accedido a charlar un poco conmigo y contar a todas las famílias, cómo funciona este pequeño lugar:

¿Cuántos años venís elaborando los disfraces de los festivales del Club?

María Mas :Yo  llevo 28 años colaborando, pues todas mis hijas han venido a Rumbau .Primero colaboraba con Marisa y cuando ella dejó el taller, me hice cargo yo.

¿De dónde salió la idea de elaborar vosotras los disfraces?

María : Salió del club, al principio solo cortábamos y eran cosas sencillas, incluso con papel o si teníamos que hacer falditas iguales, pues lo preparábamos y se lo dábamos a las madres para que ellas la cosieran en casa, pero después vimos  que las madres cada vez tenían menos tiempo para hacerlo , pero a su vez también las madres se ponían más exigentes con el vestuario y querían que saliera todo perfecto para el festival, con lo cual, tuvimos que involucrarnos más.

¿De dónde sale todo este material que se ve aquí?

María: Algunas cosas son regalos de personas que nos traen, otras cosas se compran con donaciones de las cooperadoras que es su forma de aportar y ayudar. Intentamos que al club no le cueste dinero ni a las niñas.

¿Vosotras sois costureras o modistas de profesión?

Conchita: No. Nos gusta y vamos haciendo lo que podemos, pero no somos profesionales ninguna.

María: Algunas somos maestras, hemos trabajado en colegios, pero como nos gusta y sabemos algo, pues lo hacemos.

¿Quienes formáis parte del equipo? ¿Cómo os distribuís el trabajo?

María: Somos Carmen Padilla, Carmen Soler, Conchita y yo. El trabajo  lo distribuimos según la necesidad, pero por ejemplo yo con Carmen, cortamos y luego Conchita y Carmen Soler, cosen a máquina, pero también hay que decir que muchas de las prendas hay que coserlas a mano, de eso se encarga Conchita , que es muy detallista.

¿Cómo os sentís cuando el vestuario del festival se lleva tantos elogios?

Conchita: Pues tenemos mucha satisfacción porque hemos acabado el trabajo.

María: Satisfechas, contentas. Unas veces somos mas exigentes y pensamos que “pudo haber quedado mejor” y pues , vamos aprendiendo sobre la marcha. Es un trabajo que está allí, que no se nota quizás, pero todas venimos con ilusión de hacerlo y que salga bien.

Aunque el Festival de Navidad, no es el único que demanda vuestro trabajo, es quizás el más entrañable. Vosotras ¿como lo vivís?

María: Es muy emotivo, une mucho a las familias, es la tradición y nos gusta vivirlo. Por ejemplo, mi marido y yo  tenemos nietas que no vienen a Rumbau sino a otro club, sin embargo, nos encanta venir al Festival de Navidad de Rumbau, cómo cuando teníamos hijas. Mi marido dice que a él le ayuda a rezar.

Conchita: A mi me emociona mucho, es muy entrañable y lo vivo así.

Os doy las gracias por habernos contado sobre vuestra labor en Rumbau

María: Aquí estamos, somos un grupito de abuelas y aunque hemos intentado renovar el grupo con madres más jóvenes, no lo hemos conseguido, entendemos que por el trabajo puede ser difícil y muchas no saben coser, pero también creemos que si no saben, se puede aprender, todo es poner interés.

Conchita : En mi época en el colegio nos enseñaban a coser ,y así aprendíamos.

María:  yo aprendí mirando a la señora que venía a arreglar la ropa en casa y sobre la marcha practicaba y aprendía. Hoy en día, estas cosas no se enseñan y no entiendo porqué, pues es una pena que una misma no sepa ni arreglarse un dobladillo.

Pero bueno, aquí estamos… con mucho trabajo y mucha ilusión.

Y así dejo a María Mas y Conchita ,con sus telas de colores, sus hilos y esa paz y alegría que transmiten en cada puntada.